Adatvédelmi tájékoztató

E tájékoztató a https://mo24.hu honlap üzemeltetője, HatKiss Kft. adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója. E tájékoztatón keresztül részletesen tájékozódhat a HatKiss Kft. által üzemeltetett mo24.hu vállalkozás adatkezelési gyakorlatáról.

Adatkezelő adatai:

Név: HatKiss Kft.

Cím: 4030 Debrecen, Zengő utca 13.

Cégjegyzékszám: 09-09-032051

Nyilvántartásba vevő hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám: HU28792503

E-mail cím: info@mo24.hu

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A GDPR által előírt szabályoknak megfelelően, az alábbiakban részletesen tájékozódhat a kezelt adatokról, azok jogalapjáról és az adatkezelés időtartamáról.

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket teszünk és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében.

Cookie („süti”) kezelés

A cookie-k („sütik”) olyan információ csomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a rendszer igénybevétele során küld ki a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k használatának célja, hogy

– megjegyezzék a beállításokat, így azokat nem szükséges a felhasználónak újra rögzítenie,

– emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie a felhasználónak,

A sütiket Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását.

Az egyes gyakran használt böngésző alkalmazásokban a cookie fájlok tiltását az alábbi elérési útvonalakon elérhető leírások tartalmazzák:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Az adatkezelés célja a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a felhasználói élmény javítása, kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

Analytics mérés

A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez az mo24.hu oldal üzemeltetője a Google Analytics programot használja, amely személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzít.
További információk megtalálhatók a Google adatvédelmi nyilatkozataiban: https://www.google.com/policies/privacy/ és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Szerver üzemeltető, tárhely szolgáltató

Az mo24.hu weboldalt kiszolgáló szerver(ek) üzemeltetője (ATW Internet Kft., 1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.)

AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelőként minden esetben szem előtt tartjuk az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk az adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt az adatkezelő megfelelő informatikai intézkedésekkel, például megfelelő szoftverek, programok kiválasztásával, tűzfallal és, biztonsági mentésekkel és a megfelelő és szükséges technikai intézkedésekkel biztosítja.

FELHASZNÁLÓK JOGAI

Amennyiben Ön, mint az mo24.hu felhasználója gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor munkatársunkhoz fordulhat a megadott elérhetőségeken

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADOTT ADATOKHOZ A HOZZÁFÉRÉS JOGA

Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Ön vállalkozásáról tárolt adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el. E tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük a regisztrációja során megadott adatait. Ezt kérése esetén haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a felhasználókat a módosításról tájékoztatni.

Az érintett a következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Fentieken túl jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen Nyilatkozat hatályos változatát az internetes honlapján a https://mo24.hu/adatvedelem URL-en elérhető weboldalon teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy a használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.